هیچ محصولی یافت نشد.

برای حفظ کیفیت آب نیاز است از لوازمی جهت تست آب استخر و جکوزی استفاده شود. پارامترهایی که به صورت روتین نیاز به بررسی دارد شامل کلر، pH، سختی و دمای آب می‌باشد. بنابراین برای سنجش این پارامترها نیاز به کیت تست کلر، کیت تست pH، کیت تست سختی و دماسنج می‌باشد. لوازم تست آب استخر و جکوزی معمولا به صورت محلول، قرص و سنجش‌گرهای دیجیتال ارائه می‌شوند.