نمایش 1–36 از 37 نتیجه

بست لوله UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۲۷٬۶۰۰ تومان

بوشن UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۲۷٬۸۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۶۳mm×۷۵mm×۲in پیمتاش

۵۹٬۴۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۶۳mm×۲in پیمتاش

۵۹٬۴۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۱۰mm×۶۳mm پیمتاش

۸۴٬۵۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۶۳mm×۳۲mm پیمتاش

۲۴٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۶۳mm×۴۰mm پیمتاش

۲۴٬۲۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۶۳mm×۵۰mm پیمتاش

۲۱٬۴۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۷۵mm×۶۳mm پیمتاش

۳۶٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۹۰mm×۶۳mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

تبدیل UPVC یک‌سر‌دنده ۶۳mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۶۲٬۶۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۴۲٬۴۰۰ تومان

چهارراه UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۲۳۶٬۵۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۷۲٬۸۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۳۷٬۲۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۴۲٬۷۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۶۳mm×۲in پیمتاش

۱۰۹٬۰۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۵۲٬۲۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۶۳mm×۳۲mm×۶۳mm پیمتاش

۹۸٬۷۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۶۳mmx۵۰mmx۶۳mm پیمتاش

۹۴٬۴۰۰ تومان

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۶۳mm×۲in پیمتاش

۱۳۸٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه UPVC لولایی ۶۳mm پیمتاش

۳۹۷٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۵۳۴٬۴۵۰ تومان

شیر پروانه‌ای UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۱٬۸۰۶٬۰۰۰ تومان

شیر یکطرفه UPVC ویفری ۶۳mm پیمتاش

۱٬۰۲۴٬۰۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۲۶٬۷۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۶۳mm وینوپلاستیک

۸۳٬۶۴۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۲۴۱٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۶۳mm×۲in پیمتاش

۲۹۷٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۶۳mm×۲in پیمتاش

۴۰۵٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۱۰mmx۶۳mmx۱۱۰mm پیمتاش

۳۰۳٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۷۵mmx۶۳mmx۷۵mm پیمتاش

۱۶۱٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۹۰mmx۶۳mmx۹۰mm پیمتاش

۱۹۹٬۰۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۶۳mm پیمتاش

۸۱۹٬۰۰۰ تومان

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۶۳mm×۲in پیمتاش

۴۹۶٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه UPVC لولایی ۷۵mm پیمتاش

۸۵۸٬۵۰۰ تومان