نمایش 1–36 از 41 نتیجه

پمپ استخری ایمکس مدل SC050

پمپ استخری ایمکس مدل SC075

۵٬۸۵۴٬۰۰۰ تومان

پمپ استخری ایمکس مدل SC100

پمپ استخری ایمکس مدل SC200

۱۲٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی استخر ایماکس مدل P400

۴٬۵۸۳٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی استخر ایماکس مدل P450

۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی ایماکس مدل P500

۵٬۵۱۴٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی ایمکس مدل P350

۴٬۱۶۳٬۰۰۰ تومان

بوشن UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۲۰٬۸۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۴۰mm×۵۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

تبدیل ۳۲×۵۰ پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

تبدیل ۴۰×۵۰ پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

تبدیل ۵۰×۶۳ پیمتاش

۲۱٬۴۰۰ تومان

تبدیل ۵۰×۷۵ پیمتاش

۳۸٬۷۰۰ تومان

تبدیل UPVC یک‌سر‌دنده ۵۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۴۹٬۴۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۴٬۶۰۰ تومان

چهارراه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۱۴۱٬۹۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۲٬۲۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۷۸٬۱۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۵٬۷۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۳۲mm×۵۰mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۴۰mm×۵۰mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۶۳mmx۵۰mmx۶۳mm پیمتاش

۹۴٬۴۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۶۸۹٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۷۴۰٬۰۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۲۰٬۷۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۵۰mm وینوپلاستیک

۷۶٬۵۰۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۱۹۴٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۲۳۸٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۴۸۰٬۰۰۰ تومان

پمپ استخری ایمکس مدل SC150

پمپ ورتکس مدل Pool 100

فیلتر شنی ایمکس مدل P650

فیلتر شنی ایمکس مدل P700

بوشن مغزی UPVC سایز ۵۰mm×۶۳mm×۱٬۱/۲in پیمتاش