نمایش 1–36 از 43 نتیجه

پمپ استخری ایمکس مدل SC050

پمپ استخری ایمکس مدل SC075

۵٬۸۵۴٬۰۰۰ تومان

پمپ استخری ایمکس مدل SC100

پمپ استخری ایمکس مدل SC200

۱۲٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی استخر ایماکس مدل P400

۳٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی استخر ایماکس مدل P450

۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان

بست لوله UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۲۶٬۵۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۴۰mm×۵۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۴۲٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۴۰mm پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۶۳mm×۵۰mm پیمتاش

۲۱٬۴۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۷۵mm×۵۰mm پیمتاش

۳۸٬۷۰۰ تومان

تبدیل UPVC یک‌سر‌دنده ۵۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۴۹٬۴۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۴٬۶۰۰ تومان

چهارراه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۱۴۱٬۹۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۶۶٬۲۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۷۸٬۱۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۳۲mm×۵۰mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۴۰mm×۵۰mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۶۳mmx۵۰mmx۶۳mm پیمتاش

۹۴٬۴۰۰ تومان

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۹۴٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه UPVC لولایی ۵۰mm پیمتاش

۳۱۵٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۸۶٬۴۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۲۰٬۷۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۵۰mm وینوپلاستیک

۵۲٬۲۶۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۱۹۴٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۴۸۰٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌مغزی UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۲۱۲٬۰۰۰ تومان

پمپ استخری ایمکس مدل SC150

۱۰٬۶۴۲٬۰۰۰ تومان

پمپ ورتکس مدل Pool 100

۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی ایماکس مدل P500

۵٬۵۱۴٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی ایمکس مدل P350

۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی ایمکس مدل P650

۷٬۰۶۳٬۰۰۰ تومان

فیلتر شنی ایمکس مدل P700

۸٬۳۲۹٬۰۰۰ تومان

بوشن UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۲۰٬۸۰۰ تومان