نمایش دادن همه 10 نتیجه

بوشن UPVC سایز ۳۱۵mm پیمتاش

۳٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۳۱۵mm×۲۸۰mm پیمتاش

۱٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۴۰۰mm×۳۱۵mm پیمتاش

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۳۱۵mm پیمتاش

۲٬۵۸۳٬۱۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۳۱۵mm پیمتاش

۲٬۴۷۱٬۸۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۳۱۵mm پیمتاش

۸٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۳۱۵mm پیمتاش

۹٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۳۱۵mm پیمتاش

۱۰٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۳۱۵mmx۲۵۰mmx۳۱۵mm پیمتاش

کپ UPVC سایز ۳۱۵mm پیمتاش

۲٬۳۹۸٬۰۰۰ تومان