نمایش دادن همه 15 نتیجه

بوشن UPVC سایز ۱۶۰mm پیمتاش

۳۲۳٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۶۰mm×۱۱۰mm پیمتاش

۲۳۲٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۲۰۰mm×۱۶۰mm پیمتاش

۳۵۲٬۰۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۱۶۰mm پیمتاش

۶۳۲٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۱۶۰mm پیمتاش

۶۲۰٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۶۰mmx۱۱۰mmx۱۶۰mm پیمتاش

۱٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۱۶۰mm پیمتاش

۲۹۶٬۰۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۶۰mmx۶in پیمتاش

۶۲۸٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۶۰mm×۱۴۰mm پیمتاش

۲۴۰٬۰۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۱۶۰mm پیمتاش

۲۵۲٬۱۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۱۶۰mm پیمتاش

۲۳۱٬۱۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۱۶۰mm پیمتاش

۷۹۱٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۲۰۰mmx۱۶۰mmx۲۰۰mm پیمتاش

۱٬۶۴۵٬۰۰۰ تومان

شیر پروانه‌ای UPVC سایز ۱۶۰ پیمتاش

۳٬۳۰۸٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه UPVC ویفری ۱۶۰mm پیمتاش

۲٬۴۸۸٬۵۰۰ تومان