نمایش دادن همه 18 نتیجه

بوشن UPVC سایز ۱۲۵mm پیمتاش

۱۹۶٬۰۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۱۱۰mm×۱۲۵mm×۴in پیمتاش

۲۲۴٬۴۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۴۰mm×۱۲۵mm پیمتاش

۱۶۵٬۰۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۱۲۵mm پیمتاش

۱۵۶٬۵۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۱۲۵mm پیمتاش

۳۲۶٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۱۲۵mm پیمتاش

۳۴۳٬۰۰۰ تومان

شیر پروانه‌ای UPVC سایز ۱۲۵ پیمتاش

۲٬۶۶۱٬۰۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۱۲۵mm پیمتاش

۲۲۴٬۰۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۲۵mmx۵in پیمتاش

۴۱۴٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۲۵mm×۱۱۰mm پیمتاش

۱۲۵٬۰۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۱۲۵mm پیمتاش

۱۹۵٬۴۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۱۴۰mm پیمتاش

۲۳۰٬۰۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۱۲۵mm پیمتاش

۴۲۸٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۲۵mmx۱۱۰mmx۱۲۵mm پیمتاش

۵۶۱٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه UPVC ویفری ۱۲۵mm پیمتاش

۱٬۹۴۲٬۵۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN10 سایز ۱۶۰mm وینوپلاستیک

۳۰۰٬۳۸۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۱۲۵mm وینوپلاستیک

۲۶۶٬۹۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۱۶۰mm وینوپلاستیک

۴۳۷٬۱۰۰ تومان