نمایش دادن همه 32 نتیجه

بوشن UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۱۲۶٬۵۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۱۱۰mm×۱۲۵mm×۴in پیمتاش

۲۲۴٬۴۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۹۰mm×۱۱۰mm×۳in پیمتاش

۱۵۷٬۳۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mmx۴in پیمتاش

۲۰۳٬۰۰۰ تومان

تبدیل ۱۱۰×۱۲۵ پیمتاش

۱۲۵٬۰۰۰ تومان

تبدیل ۱۱۰×۱۴۰ پیمتاش

۱۹۹٬۰۰۰ تومان

تبدیل ۱۱۰×۱۶۰ پیمتاش

۲۳۲٬۰۰۰ تومان

تبدیل ۶۳×۱۱۰ پیمتاش

۸۴٬۵۰۰ تومان

تبدیل ۷۵×۱۱۰ پیمتاش

۸۱٬۴۰۰ تومان

تبدیل ۹۰×۱۱۰ پیمتاش

۷۸٬۸۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۱۴۴٬۴۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۲۰۷٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۲۰۵٬۰۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۲۵۸٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۱۰mmx۶۳mmx۱۱۰mm پیمتاش

۳۰۳٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۶۰mmx۱۱۰mmx۱۶۰mm پیمتاش

۱٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان

شیر پروانه‌ای UPVC سایز ۱۱۰ پیمتاش

۲٬۶۳۵٬۶۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۱۳۲٬۰۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۱۱۰mm وینوپلاستیک

۳۰۵٬۴۰۰ تومان

بست لوله UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

چهارراه UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mm×۴in پیمتاش

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۲۵mmx۱۱۰mmx۱۲۵mm پیمتاش

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۲۰۰mmx۱۱۰mmx۲۰۰mm پیمتاش

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mm×۴in پیمتاش

شیر توپی UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mm×۴in پیمتاش

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

شیر یک‌طرفه UPVC ویفری ۱۱۰mm پیمتاش

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mm×۴in پیمتاش