نمایش دادن همه 32 نتیجه

بوشن UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۱۲۶٬۵۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۱۱۰mm×۱۲۵mm×۴in پیمتاش

۲۲۴٬۴۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۹۰mm×۱۱۰mm×۳in پیمتاش

۱۵۷٬۳۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mmx۴in پیمتاش

۲۰۳٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۱۰mm×۶۳mm پیمتاش

۸۴٬۵۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۱۰mm×۷۵mm پیمتاش

۸۱٬۴۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۱۰mm×۹۰mm پیمتاش

۷۸٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۲۵mm×۱۱۰mm پیمتاش

۱۲۵٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۶۰mm×۱۱۰mm پیمتاش

۲۳۲٬۰۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۲۰۷٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۲۰۵٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mm×۴in پیمتاش

۵۲۷٬۰۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۲۵۸٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۶۰mmx۱۱۰mmx۱۶۰mm پیمتاش

۱٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان

شیر پروانه‌ای UPVC سایز ۱۱۰ پیمتاش

۲٬۳۸۹٬۰۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۱۳۲٬۰۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۱۱۰mm وینوپلاستیک

۲۰۸٬۰۸۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۱٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

بست لوله UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۸۵٬۲۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۴۰mm×۱۱۰mm پیمتاش

۱۹۹٬۰۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۱۰۷٬۲۰۰ تومان

چهارراه UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۸۴۴٬۰۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۱۴۴٬۴۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۱۰mmx۶۳mmx۱۱۰mm پیمتاش

۳۰۳٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۱۲۵mmx۱۱۰mmx۱۲۵mm پیمتاش

۵۶۱٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۲۰۰mmx۱۱۰mmx۲۰۰mm پیمتاش

۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mm×۴in پیمتاش

شیر توپی UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۴٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mm×۴in پیمتاش

۲٬۶۷۲٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۱۱۰mm پیمتاش

۲٬۳۹۴٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه UPVC ویفری ۱۱۰mm پیمتاش

۱٬۷۳۲٬۵۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۱۱۰mm×۴in پیمتاش

۱٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان